اساسنامه

اساسنامه سازمان همیاری ایرانیان استرالیا

 

(متن اساسنامه در قالب PDF)

 

1- نام 
 
الف) نام فارسي سازمان: سازمان همياري ايرانيان
ب) نام انگليسي سازمان: Iranian Community Organization
 
 

 

2- اهداف : 
 
سازمان همیاری ایرانیان، سازمانی است مستقل و غیر انتفاعی که هدف آن حفاظت از منافع اجتماعی، قضایی و فرهنگی ایرانیان در استرالیا می باشد و این امر را بطور عمده از طریق دادن اطلاعات، مشاوره، خدمات رفاهی و فرهنگی، و نیز تلاش برای گرفتن امتیازات بیشتر برای ایرانیان ساکن استرالیا در چارچوب قوانین این کشور انجام می دهد. امور اجرایی سازمان بر اساس مفاهیم این اساسنامه و دستورالعمل های مصوب هیئت مدیره انجام می گیرد مشروط بر اینکه با قوانین حاکم بر امور سازمان ها و انجمن ها مصوب 1984 و مقررات مربوط به سازمان ها و انجمن ها مصوب 1994 صادر شده از طرف اداره امور مصرف کنندگان تضادی نداشته باشد.
سازمان همیاری ایرانیان بر مبنای دو اصل بنیادی بنا نهاده شده است:
الف ) سازمان همیاری ایرانیان به عنوان حافظ و مدافع منافع ایرانیان در استرالیا هرگونه تلاشی را بعمل می آورد تا ایرانیان بتوانند بطور منصفانه در استفاده از امکانات اجتماعی و رفاهی استرالیا سهیم شوند، از حقوق مشروع اجتماعی و قانونی خود برخوردار گردند و از قوانین مربوط به عدالت اجتماعی بهره جویند. کلیه ایرانیانی که بطور قانونی در استرالیا زندگی می کنند بدون توجه به جنسیت، قومیت، گویش، وضعیت تأهل و یا گرایش های مذهبی، سیاسی و اجتماعی شان می توانند بطور مساوی از سرویس های سازمان استفاده کنند.
ب ) سازمان همیاری ایرانیان، به عنوان بخشی از جامعه چندفرهنگی استرالیا، در جهت حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی و همچنین آشناسازی ایرانیان با جامعه استرالیا و افزایش شناخت آنان از ارزش ها و بنیادهای اجتماعی این کشور تلاش خواهد کرد با این هدف که نقش جامعه ایرانی را در پیشبرد اصول چند فرهنگی جامعه استرالیا ارتقا داده و فرهنگ والای ایرانی را حفظ نماید.
 
 

 

3- عضويت در سازمان:
 
الف ) کلیه ایرانیان و وابستگان درجه اول غیر ایرانی آنها در استرالیا با پذیرش اساسنامه سازمان واجد شرایط عضویت می باشند.
ب ) غیر ایرانیانی که مایل به همکاری و کمک به سازمان هستند، می توانند به عنوان عضو وابسته به عضویت سازمان درآیند. اعضای وابسته حق رأی ندارند.
پ ) تقاضای عضویت کتبی بوده و به امضای متقاضی می رسد و باید دربرگیرنده مقررات و حق عضویتی باشد که هرچند یکبار توسط هیئت مدیره به تصویب می رسد.
ت ) دبیر سازمان پس از دریافت هر تقاضانامه آنرا در اسرع وقت در جلسه هیئت مدیره مطرح می کند.
ث ) هیئت مدیره درخواست عضویت را بررسی کرده و در مورد پذیرش و یا رد آن تصمیم خواهد گرفت.
ج ) درصورت تصویب عضویت شخص در سازمان، دبیر سازمان عضو جدید را از پذیرش درخواست مطلع کرده و از او می خواهد تا ظرف 28 روز حق پیوستن خودرا به سازمان بپردازد.
چ ) پس از دریافت حق پیوستن نام و مشخصات عضو جدید در دفتر اعضا ثبت می شود.
 ح ) اسامی اعضا، نشانی و تاریخ آغاز عضویت آنها در دفتری توسط دبیر سازمان نگهداری می شود.

 

 

 

4- حق عضويت:
 
الف ) هیئت مدیره مبلغی را برای حق عضویت اعضای جدید تع یین می کند. این مبلغ بر اساس تصمیم هیئت مدیره قابل تغ ییر خواهد بود. هیئت مدیره همچنین می تواند حق عضویت را برای کسانی که توانایی مالی ندارند نا دیده بگیرد.
 
 

 

5- لغو عضويت:
 
در موارد زیر عضویت افراد در سازمان منتفی می شود:
الف ) فوت
ب ) ارائه استعفا بصورت کتبی
پ ) اخراج از عضویت براساس ماده 6
 
 

 

6- تعليق و انفصال از عضويت:
 
الف ) اگر عضوی بطور مستمر و آگاهانه از مقررات سازمان تخطی کند و یا رفتار او منافع سازمان را به خطر اندازد، هیئت مدیره می تواند تصمیم به تعلیق او بگیرد. این تصمیم توسط دبیر سازمان به اطلاع عضو رسیده و از او دعوت می شود تا در جلسه ای که با حضور هیئت مدیره و هیئت مشاور به منظور بررسی به این تصمیم و یا اعتراض وی تشکیل می شود شرکت کند.
ب ) درصورتی که عضو خاطی در این جلسه شرکت نکند هیئت مدیره می تواند رأی تعلیق او را ابرام نماید.
پ ) عضو معلق حق استیناف در مورد این تصمیم را دارد و می تواند برای بررسی این تصمیم درخواست یک مجمع عمومی فوق العاده را بکند. دبیر موظف است به این منظور برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
ت ) درصورتی که امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نباشد، بررسی این موضوع به مجمع عمومی عادی موکول می شود.
ث ) انفصال از عضویت توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی به تصویب می رسد.
 
 

 

7- انتخاب هيأت مديره:
 
الف ) تعداد اعضای هیئت مدیره 5 تا 7 نفر می باشد
ب ) آگهی های انتخابات هیئت مدیره بایستی حداقل یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به اطلاع اعضا برسد.
پ ) فقط اعضای سازمان می توانند درخواست نامزدی برای هیئت مدیره بدهند. متقاضی نامزدی برای هیئت مدیره بایستی فرم مخصوص نامزدی را که به امضای دو عضو دیگر سازمان رسیده باشد به دبیر سازمان ارسال دارد.
ت ) فرم نامزدی بایستی حداکثر تا دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی فوق العاده که به منظور انتخاب هیئت مدیره تشکیل می شود به دبیر و یا دفتر سازمان برسد.
ث ) هیئت مدیره با رأی مخفی اعضای حاضر در جلسه در مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می شوند.
ج ) انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.
چ ) درصورتی که تعداد کاندیداها بیشتر از تعداد لازم برای اعضای هیئت مدیره باشد رأی گیری صورت می گیرد و نفراتی که بالاترین رأی را بدست آورند به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند.
ح ) اگر تعداد کاندیداها مساوی تعداد اعضای هیئت مدیره باشد، با تصویب اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی، کاندیداهای موجود انتخاب شده تلقی می شوند.
خ ) در صورتی که تعداد کاندیداها کمتر از تعداد مورد نیاز باشد، کاندیداهای موجود با نظر مجمع عمومی انتخاب شده تلقی می شوند و برای انتخاب کمبود اعضای دیگر، اعضای حاضر در جلسه می توانند خود را نامزد کنند تا مجمع در آن مورد تصمیم بگیرد.
د ) درصورت وجود جای خالی در هیئت مدیره قبل از پایان دوره، جای خالی توسط اعضای مشاور یا نفرات بعدی منتخب در آخرین انتخابات اشغال خواهد شد و در صورتی که هیچیک از آنان داوطلب اشغال جای خالی نباشد این حق برای هیئت مدیره محفوظ است که با مشورت هیئت مشاور عضو یا اعضایی را برای اشغال جای خالی انتخاب نمایند. فرد منتصب، عضویت هیئت مدیره را تا مجمع عمومی بعدی حفظ خواهد کرد.
 
 

 

8- هيأت مديره:
 
الف ) کنترل، رهبری و مدیریت امور سازمان بر عهده هیئت مدیره می باشد.
ب ) مسئولیت و جوابگوی عملکرد های سازمان بر عهده هیئت مدیره است.
پ ) هیچ یک از اعضای هیئت مدیره را نمی توان به مشاغل حقوق بگیر سازمان و یا شغلی که به نحوی درامدی برای اعضای هیئت مدیره داشته باشد گمارد. موارد زیر مستثنی می باشند.
1. بازپرداخت مخارجی که توسط اعضای هیئت مدیره پرداخت می شود
2. بهره مبالغی که توسط اعضای هیئت مدیره به سازمان قرض داده می شود به میزانی که از بهره های بانکی تجاوز نکند.
3. اجاره متناسب محل هایی که از طرف اعضای هیئت مدیره به اجاره سازمان واگذار می شود.
 
 

 

9- سمت داران:
 
الف ) سمت داران عبارتند از رئیس، نایب ئیس، دبیر و خزانه دار. هیئت مدیره سمت داران را در اولین اجلاس خود پس از مجمع عمومی انتخاب می کنند.
ب ) سمت داران سمت های خودرا از زمان انتخاب و یا انتصاب تا انتخابات مجمع عمومی سال بعد بر عهده خواهند گرفت. هیئت مدیره با توافق خود می توانند در طول دوره شان سمت هارا به نوبت تغ ییر دهند.
پ ) درصورت ایجاد سمت خالی در میان سمت داران، هیئت مدیره ممکن است یکی از اعضای خودرا به این سمت منتصب کند.
 
 

 

10- جلسات هيات مديره:
 
الف ) هیئت مدیره به منظور انجام امور می تواند جلسات را به هر تعداد که مناسب بداند تشکیل دهد مشروط بر آن که تعداد جلسات از 12 بار در سال کمتر نباشد.
ب ) مسایل مطرح شده در جلسات هیئت مدیره بر اساس اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره حاضر شرکت کننده تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم اتخاذ شده توسط اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره، تصمیم هیئت مدیره تلقی می شود. (در صورت مساوی بودن آرای مخالف و موافق، رأی رئیس هیئت مدیره می تواند دو رأی محسوب شود).
پ ) رئیس هیئت مدیره در هر زمان و دبیر بر اساس درخواست دو نفر از اعضای هیئت مدیره می توانند تقاضای تشکیل جلسه هیئت مدیره کنند. در هرصورت دبیر باید سه روز زودتر این دعوت را به کلیه اعضای هیئت مدیره اطلاع دهد.
ت ) کلیه جلسات هیئت مدیره به ریاست رئیس (و یا در غیاب او نایب رئیس) تشکیل می شود و لیکن اگر هیچ یک از این سمت داران حاضر نباشند و یا مایل به احراز این سمت نباشند اعضای حاضر یکی از حاضران را به سمت رئیس جلسه انتخاب خواهد کرد.
ث ) هر یک از اعضای سازمان می توانند با اطلاع قبلی به دبیر سازمان در جلسات هیئت مدیره برای عنوان کردن مسائل و پیشنهادات خود حضور یابند.
ج ) هیئت مدیره درصورت نیاز ممکن است جلسه فوق العاده داشته باشد.
چ ) اعضای هیئت مدیره حق رأی دادن به موضوعاتی که در آنها نفع مادی دارند نخواهند داشت.
ح ) حد نصاب برای رسمی شده جلسات هیئت مدیره سه نفر خواهد بود.
 
 

 

11- وظايف رئيس هيأت مديره:
 
الف ) رئیس هیئت مدیره نمایندگی سازمان را در ارتباط با سازمان های دیگر و مقامات دولتی استرالیا بعهده دارد.
ب ) رئیس هیئت مدیره نظارت بر کارکرد و سرپرستی کارکنان سازمان را بعهده دارد. این وظیفه می تواند با توافق هیئت مدیره به شخص دیگری واگذار شود.
 
 

 

12- وظايف دبير:
 
الف ) نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده
ب ) نگهداری صورت جلسات هیئت مدیره
پ ) نگهداری اسامی حاضر در مجامع عمومی
ت ) رساندن صورت جلسات به امضای اعضای هیئت مدیره
ث ) طرح تقاضای عضویت در جلسات هیئت مدیره و دادن اطلاع به متقاضی عضویت در مورد پذیرش یا رد عضویت.
ج ) اطلاع رسانی به اعضای سازمان در مورد تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
 
 

 

13- وظايف خزانه دار:
 
الف ) : دریافت درامدها و پرداخت بدهی های سازمان
ب ) : به روز درآوردن دفاتر مالی سازمان بطوری که کلیه درامد ها و هزینه ها در آن منعکس شده باشند.
پ ) : آماده کردن و ارائه گزارش های مالی به مجامع عمومی و حسابرس سازمان
ت ) : برنامه ریزی بودجه مالی سازمان
 
 

 

14- خالي شدن سمت

 

در صورتیکه عضو هیئت مدیره ای:

الف ) فوت کند.
ب ) با اخطار کتبی از سمت خود استعفا کند
پ ) بیش از دو ماه بدون اجازه هیئت مدیره غیبت داشته باشد.
ت ) از عضویت سازمان کناره گیری کند.
ث ) به علت بیماری قادر به انجام وظایف محوله نباشد.
ج ) از سمت خود توسط تصویب نامه مشترک سایر اعضای هیئت مدیره که با نظر مشورتی هیئت مشاور انجام شده یا با تصویب اکثریت حاضر در مجمع عمومی فوق العاده که به این منظور تشکیل شده باشد کنار گذاشته شود.
چ ) سمتی را که نفع مادی برای او داشته باشد بر عهده بگیرد.
ح ) بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در قرادادهایی که با سازمان بسته می شود ذینفع باشد.
جای او خالی شده و هیئت مدیره می تواند بر طبق بند ذ ماده 7 شخص دیگری را بجای او به هیئت مدیره دعوت کند.

 

15- بركناري از عضويت هيأت مديره:

الف) بیش از سه جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی در جلسات هیئت مدیره حضور نیابد
ب ) اگر عضوی از اعضای هیئت مدیره بطور مستمر و آگاهانه از مقررات سازمان تخطی کند و یا رفتار او منافع سازمان را به خطر اندازد، هیئت مدیره می تواند تصمیم به تعلیق او بگیرد. این تصمیم توسط دبیر سازمان به اطلاع عضو رسیده و از او دعوت می شود تا در جلسه ای که با حضور هیئت مدیره و هیئت مشاور به منظور بررسی اعتراض وی به این تصمیم تشکیل می شود شرکت کند.
پ ) درصورتی که عضو خاطی در این جلسه شرکت نکند، هیئت مدیره می تواند رأی تعلیق اورا ابرام نماید.
ت ) عضو معلق حق استیناف در مورد این تصمیم را دارد و می تواند برای بررسی این تصمیم درخواست یک مجمع عمومی فوق العاده را بکند. دبیر موظف است به این منظور برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
ث ) درصورتی که امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نباشد، بررسی این موضوع به مجمع عمومی عادی موکول می شود.
ج ) انفصال از عضویت هیئت مدیره توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی به تصویب می رسد

 

16- صورت جلسات هيأت مديره:

الف ) صورت جلسات هیئت مدیره باید شامل موارد زیر باشد :
1. انتصابات سمت داران اعضای هیئت مدیره
2. نام های اعضای هیئت مدیره که در هر جلسه هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت می نمایند.
3. چگونگی پیشرفت وظایف محوله از جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی
ب ) صورت جلسات کلیه جلسات باید در دفتر مناسبی که قابل بررسی هر یک از اعضا باشد منعکس شود.
پ ) چنین صورت جلساتی باید توسط رئیس جلسه در روز جلسه یا در ابتدای جلسه بعدی امضا شود.

 

17- تفويض اختيارات از سوي هيأت مديره به كميته ها:

الف ) هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خودرا به گروهی از اعضای سازمان تفویض نماید مشروط بر اینکه یکی از اعضای هیئت مدیره عضو آن کمیته باشد.
ب ) رئیس هیئت مدیره عضو تمام کمیته ها می تواند باشد.
پ ) کمیته ها بایستی گزارش فعالیت های خودرا به هیئت مدیره ارائه دهند
ت ) تصمیمات کمیته ها پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود.
ث ) هیئت مدیره می تواند تمام و یا بخشی از اختیارات تفویض شده را نفی کند.18- هيأت مشاور:

الف ) تعداد اعضای هیئت مشاور حد اکثر سه نفر می باشند.
ب ) هیئت مشاور از میان اعضای فعال و با سابقه سازمان، توسط اعضای سازمان در مجمع عمومی انتخاب می شوند. این هیئت سه سال در این سمت خواهند بود و می توانند برای هر چند سال بعد نیز مجددا انتخاب شوند. انتخابات هیئت مشاور باید به همراه انتخابات هیئت مدیره در مجمع عمومی سالانه هر سه سال یکبار صورت گیرد.
پ ) در صورتیکه شمار مشاورین در هر زمان از سه نفر کمتر باشد، هیئت مدیره می تواند با دعوت از اعضای با سابقه سازمان جای خالی را پر کند.
ت ) کاندیداهای هیئت مشاور باید از طرف حداقل 5 عضو سازمان مورد تأ یید قرار گیرند.
ث ) در صورتی که پیش از پایان دوره هیئت مشاور پست یکی از اعضای آن به هر دلیلی خالی شود در اولین مجمع عمومی برای آن پست انتخابات صورت می گیرد.

 

19- وظايف هيأت مشاور

الف ) نظارت بر مصوبات و فعالیتهای هیئت مدیره برای حصول اطمینان از اینکه اصول بنیادی سازمان رعایت شود.
ب ) نظارت بر و حفظ و حراست از اموال سازمان و تحویل و تحول آنها از هیئت مدیره قبلی به هیئت مدیره جدید.
پ ) دادن مشورت در موارد اختلاف بین اعضای هیئت مدیره و یا بین اعضای سازمان و هیئت مدیره در مورد تعلیق عضو
ت ) صورت کلیه دارایی های متعلق به سازمان در اختیار هیئت مشاور قرار می گیرد.
ث ) هیئت مشاور می تواند در کلیه جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و نظرات و پیشنهادات خودرا ارائه دهد.
ج ) هیئت مشاور در امور روزمره سازمان و عملکرد هیئت مدیره دخالتی ندارد مگر اینکه از آنها درخواست شود.

 

20- مجمع عمومي عادي:

الف ) مجمع عمومی عادی سالانه سازمان در چارچوب قوانین و مقرارت مربوطه تا آنجا که ممکن است در طول سه ماه اول هر سال مالی تشکیل می شود.
ب ) هیئت مدیره موظف است حد اقل یک ماه پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه تاریخ آن را به اطلاع اعضای سازمان برساند.
پ ) علاوه بر موضوعاتی که ممکن است در مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح شود موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1. گزارش فعالیت های سازمان در طول سال گذشته و گزارش مالی سالیانه
2. بحث و بررسی پیشنهادات اصلاحی اساسنامه و رأی گیری در مورد پذیرش و یا رد پیشنهادات
3. انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید سازمان
4. انتخاب اعضای هیئت مشاور
5. بررسی موضوعاتی که از طرف اعضای حاضر مطرح می شود در صورتیکه از قبل در دستور جلسه قرار گرفته باشند.
6. بحث و تغ ییر اهداف و برنامه های سازمان
7. بررسی موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده است
ت ) حد نصاب لازم برای رسمی شدن جلسه مجمع عمومی 30 نفر می باشد
ث ) در صورتی که جلسه مجمع عمومی به حد نصاب نرسد، این جلسه به زمان و یا مکان دیگری موکول خواهد شد.
ج ) فقط اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی حق رأی دارند.
چ ) هر یک از اعضای حاضر که در جلسه مجمع عمومی رأی می دهد فقط حق دادن یک رأی خواهند داشت.
ح ) هیئت رئیسه مجمع عمومی در ابتدای جلسه از بین حاضرین انتخاب می شوند.
خ ) کلیه مصوبات مجمع عمومی در دفتر سازمان نگهداری شده و به اطلاع اعضا می رسد.21- مجمع عمومي فوق العاده :

الف ) هیئت مدیره می تواند به صلاحدید خود و یا بنا به تقاضای 5 درصد اعضا و یا حد اقل 10 عضو سازمان، اعضارا به مجمع عمومی فوق العاده فرا خواند. همچنین بنا به تقاضای کتبی شخصی که توسط هیئت مدیره عضویت او تعلیق شده باشد.
ب ) دبیر سازمان بایستی اعضای سازمان را حد اقل یک ماه پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به جلسه دعوت کند و موضوع مورد بحث را به آنها اطلاع دهد.
پ ) در جلسه مجمع عمومی فوق العاده هیچ موضوعی بجز دستور جلسه اعلام شده نباید مطرح شود با این استثنا که اگر از دستور جلسه مجمع عمومی ویژه قبلی موردی باقی مانده باشد می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
ت ) در صورتیکه تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تا تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه کمتر از سه ماه باشد، هیئت مدیره می تواند مجمع عمومی فوق العاده را به تاریخ مجمع عمومی موکول کند.
ث ) حد نصاب لازم برای رسمی شدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده 30 نفر می باشد.
ج ) هر یک از اعضای حاضر که در جلسه مجمع عمومی رأی می دهد فقط حق دادن یک رأی خواهند داشت.

 

22- سال مالي

سال مالی در پایان سی ام ماه جون به پایان می رسد.

 

23- امور مالي:

الف ) کلیه وجوه دریافتی سازمان باید در زودترین فرصت ممکنه به حساب بانکی سازمان منظور شود.
ب ) حساب های بیش از 50 دلار باید توسط چک پرداخت شود . کلیه چک ها باید توسط خزانه دار و یکی از دو نفر اعضای دیگر هیئت مدیره که هر چتد وقت یکبار توسط هیئت مدیره تعین می شوند امضا گردند. خزانه دار در هر یک از جلسات هیئت مدیره باید یک گزارش مالی ارائه دهد.
پ ) تمام حساب ها برای پرداخت باید در جلسه هیئت مدیره مطرح و جزئیات تصویب پرداخت این وجوه باید در دفتر صورت جلسات منعکس شود.

 

24- حسابرسي:

الف ) حسابرس یا حسابرسان سازمان در مجمع عمومی سالانه انتخاب معرفی می شوند و وظیفه آنها بررسی کلیه حساب ها، صورت حساب ها، رسید و دفاتر و سایر موارد ذیربط خواهد بود و همچنین گزارش و ارائه آن به جلسه مجمع عمومی از وظایف ایشان خواهد بود. حسابرسی حد اقل باید سالی یکبار به عمل آید.
ب ) حسابرس نباید عضو و یا وابسته به عضو هیئت مدیره باشد.
پ ) چنانچه درنظر باشد که حسابرس دیگری جایگزین حسابرس فعلی بشود، مراتب باید حداقل 21 روز پیش از جلسه مجمع عمومی سالانه به اطلاع دبیر برسد. حسابرس موجود استحقاق شرکت در جلسه مجمع عمومی سالانه و صحبت در این جلسه )در صورت تمایل( را خواهد داشت.
ت ) درصورتی که حسابرس موجود استعفای خودرا تقدیم دارد و یا دبیر را از قصدش مبنی بر متمایل نبودن برای انتخاب مجدد با خبر سازد، مراتب بر اساس بخش «پ » صورت خواهد پذیرفت.
ث ) هر عضو سازمان حق دارد تقاضای بازدید دفاتر مالی را داشته باشد.

 

25- دفاتر و مهر سازمان:

الف ) نگهداری دفتر اسامی اعضای سازمان
ب ) رئیس دفتر سازمان می بایست تمامی دفاتر مربوط به سازمان را در اختیار خود داشته باشد.
پ ) دفاتر سازمان بایستی برای بازرسی اعضا در ساعات و محل مناسب آماده باشد.
ت ) مهر سازمان باید تنها با اجازه هیئت مدیره بکار رود.

 

26- انحلال

بر اساس رأی سه چهارم کل اعضای سازمان در یک مجمع عمومی ویژه سازمان منحل خواهد شد. در صورت انحلال، با مشورت هیئت مشاور پس از پرداخت بدهی ها، دارایی های سازمان به سازمان های خیریه ای که مجمع عمومی ویژه درباره آنها تصمیم گیری خواهد کرد منتقل خواهد شد. در صورت نبودن این تصمیم، اموال و دارایی های سازمان به مؤسسات غیر انتفاعی دیگری نظیر سازمان همیاری ایرانیان منتقل خواهد شد.

 

27- تصحيح مواد اساسنامه:

الف ) اصلاح و یا تغ ییر مواد اساسنامه در یک مجمع عمومی ویژه یا سالانه که در اطلاعیه دعوت انجام این اصلاحات عنوان شده باشد صورت می گیرد.
ب ) این مواد بر اساس رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی تغ ییر می کند و لیکن تا زمانی که ترجمه انگلیسی آن به تأ یید وزیر وقت مسؤل اجرای قوانین مربوط به سازمان های خیریه یا نماینده او نرسد، این مصوبات به مرحله اجرا درنخواهد آمد.