مجمع عمومی سالیانه مشترک سازمان همیاری ایرانیان و کتابخانه ایرانیان

از کلیه اعضای سازمان همیاری و کتابخانه ایرانیان دعوت می‌شود تا در جلسه مشترک مجمع عمومی این دو نهاد فرهنگی-اجتماعی که در خانه همیار برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند. در جلسه مجمع عمومی، گزارش فعالیت‌های این دو تشکیلات در سال گذشته و گزارش مالی ارایه خواهد شد و فرصتی نیز برای پرسش و پاسخ وجود خواهد داشت.

زمان: یکشنبه 1 مارچ 2015 ساعت 5 بعدازظهر

مکان:

Hamyar Centre, 18 Hendall Sreet, Harris Park, NSW 2150

نزدیک ایستگاه های قطار پاراماتا و هریس پارک