کلاسهای دیپلم مهد کودک

سازمان همیاری ایرانیان با همکاری مرکز آموزشی استرالیا، CEA, کلاسهای دیپلم مهد کودک، Diploma in Children's Services, را برگزار خواهد کرد.

دریافت کنندگان این دیپلم می توانند در مهد کودکها استخدام شوند و یا در صورت تمایل قادر به دایر کردن مهد کودک خواهند بود.

هزینه معمولی این کلاسها حدود چهارده هزار دلار می باشد که افرادی که واجد شرایط باشند، می توانند از این کلاسها به طور رایگان استفاده کنند.

برای دریافت آگاهی های بیشتر و اطلاع از شرایط لازم برای استفاده رایگان از این کلاسها، از طریق شماره تلفنهای زیر با سازمان تماس حاصل نمایید.

Tel: 86267095
Mob: 0410627746

روابط عمومی سازمان همیاری ایرانیان